Adres:

44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 1, tel. 32 231 11 67, 572 905 642

Kancelaria parafialna (za wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych):

  • poniedziałki 18:30 - 19:30
  • wtorki i czwartki 8:30 - 9:00
  • piątki 16:00 - 17:00

Konto parafialne:

ING Bank Śląski O/Gliwice 16 1050 1298 1000 0023 1223 9193

(przy wpłacaniu ofiar na konto parafialne należy zaznaczyć, że jest to „darowizna na cele kultu religijnego”)

Krąg biblijny i katecheza dla dorosłych:

 Środa godz. 19:00

Nauka przedchrzcielna:

W sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16:00

Sakrament chrztu św.:

W pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00

Błogosławieństwo rocznych dzieci:

W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13:00

Odwiedziny chorych:

  • Comiesięczne w pierwszą sobotę miesiąca
  • Przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00
  • Po każdym wezwaniu do chorego

Sakrament pokuty:

Okazja do spowiedzi:

  • codziennie przed Mszami św.
  • w soboty 17:00-17:55