Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach

Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA
19 września 2021

 1. Dzisiaj o 17:15 nieszpory.
 2. W sobotę (25 września), wieczorem o 18:00 rozpoczynamy Misje Parafialne, które potrwają do niedzieli 3 października. Program spotkań misyjnych znajduje się już w gablotkach i na stronie internetowej. Poprzez wolontariuszy zaproszenia z informacją o przebiegu Misji dostarczymy ponadto do waszych mieszkań. Prosimy zapoznajcie się z nim; zaproście do udziału członków swych rodzin i sąsiadów; do codziennej modlitwy dołączcie intencję za O.O. misjonarzy oraz dobre owoce tego świętego czasu.
 3. Zakończyliśmy prace renowacyjne, konserwację i rekonstrukcję figury Matki Bożej w portalu naszego kościoła. Dziękując za złożone ofiary, które w części pokryły koszt tej inwestycji, prosimy Was o dalsze wsparcie. W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać osobiste ofiary i otrzymać pamiątkową cegiełkę. Osobiste ofiary można również wpłacać na konto parafialne.
 4. Dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu a w przyszłą niedzielę Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 5. Dzisiaj (19 września) – Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. O 11:45 – poświęcenie koron żniwnych (przed probostwem) a o 12:00 Msza św.
 6. W sobotę (25 września) - Pielgrzymka rowerzystów do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. (Msza św. o godz. 11:00).
 7. Sprawy kancelaryjne załatwiamy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej oraz po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Tą drogą można zasięgnąć również potrzebnych informacji oraz zamawiać wolne intencje mszalne (32 231-11-67; 572 905 642; 572 905 643).
 8. Przy wejściu do zakrystii znajduje się do nabycia prasa katolicka.
 9. Kolekta dzisiejsza na bieżące potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary jak również wpłacane na konto parafialne, na które można wpłacać również ofiary składane z tytułu odprawianych intencji mszalnych - prosimy o zaznaczenie tego przy wpłacie.
 10. Nasze konto:
  Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła
  ul. B. Krzywoustego 1; 44-100 Gliwice
  ING BANK ŚLĄSKI O / Gliwice 16 1050 1298 1000 0023 1223 9193

 11. Przypominamy: wierni zobowiązani są do wypełniania obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej. W kościołach zajętych może być 75% miejsc. Do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19, którymi są wszyscy, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Prosimy o przestrzeganie rozporządzeń dotyczących limitu uczestników, dystansu, dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa w czasie liturgii oraz przepisów dotyczących przyjmowania Komunii świętej.